Blochův MDZT

Blochův MDZT

MDZT

Multidimenzionální

kresebný test

Blochův MDZT je v klinické psychodiagnostice psychologickým testem s více než 50letou historií. Jeho administrace s pacientem trvá přibližně 45 minut. Je užitečnou diagnostickou pomůckou při komplexních psychologických vyšetřeních se zaměřením především na přítomnost psychotické poruchy. Hodí se k užití především na psychiatrických odděleních nemocnic, kde jsou pacienti především v akutních stavech psychického onemocnění. V těchto podmínkách se stává, že Rorschachova metoda založená na strukturovanějším podnětovém materiálu podává falešně negativní výsledek a není tak citlivá k disimulaci. Jindy je tento test užitečný vedle průkazných výsledků z Rorschachova testu jako zdroj užitečných doplňujících údajů. Test je primárně určen na diferenciální diagnostiku psychotických poruch, diskriminuje mezi psychózou a závažnější poruchou osobnosti a rozlišuje i mezi akutní a chronickou formou schizofrenie. V československém prostředí je znám od 70. let a zpočátku byl nazýván „kresleným Rorschachem“, kterého připomíná řadou signovacích mechanismů.

René Bloch

(nar. 14. 2. 1937 v Basileji) 

je švýcarský psychiatr a psychoterapeut, vystudoval medicínu v Basileji. V letech 1966-1971 vyvinul Multidimenzionální kresebný test. Vedle toho se zabýval výzkumem v oblasti psychofarmakologie. Jeho poslední práce se zabývají vlivem změny životního prostředí a technologií na duševní zdraví člověka.  

Karel Gawlik

(1937 Praha – 31. 1. 2022  Praha) 

byl český klinický psycholog a psychoterapeut,  v 70. letech se seznámil s MDZT a později i s autorem René Blochem, praxe zejména v PN Horní Beřkovice a PL Petrohrad. Od 80. let pořádal základní i supervizní kurzy MDZT v česko-slovenském prostředí a jeho zásluhou je test používán na různých pracovištích v Česku i na Slovensku. Je autorem učebnice MDZT a řady výzkumů s MDZT. Dále se odborně zabýval autogenním tréninkem, klinickou hypnózou a muzikoterapií.

Přednášky a referáty PhDr. Karla Gawlika o MDZT

25.10.1982  

27.10.1982

          5.1.1983 

26.4.1983 

        1.12.1983 

        17.6.1985           

8.12.1985
                1985 

29.10.1988 

       8.12.1990 

         5.1.2000 


17.3.2003

     12.12.2005 

 21.11.2006 

        26.5.2008 

        25.9.2013
        8.12.2014

MDZT – Seminář PO Nové Město nad Metují

MDZT v dif. dg. schizofrenií (společně s J. Gerzovou) krajský seminář KÚNZ Severočes. kraje Mikulov u Teplic

Blochův MDZT (Gawlik –Gerzová) schůze ČSL JEP Praha

Blochův MDZT Česko-polská psychiatrická konference Hradec Králové

Význam MDZT pro využití v psychoterapii, 14. celostátní psychoterapeutická konference Františkovy Lázně

Blochův MDZT (za účasti R.Blocha) v rámci kurzu projektivních metod  ILF Praha

Blochův MDZT Krajský seminář psychologů České Budějovice

Blochův MDZT PL Kroměříž

MDZT v psychoterapii, Sympozium socialistických zemí o psychoterapii Sofie Bulharsko

MDZT samostatně nebo komplementárně, 57. klinicko-psychologický den Praha

Testové proměnné MDZT a jejich změny po farmakoterapii olanzapinem, 14. celostátní psychofarmakologická konference Lázně Jeseník

Blochův MDZT, Společnost pro ROR a projektivní metody, Testcentum Praha

Blochův MDZT, 132. klinicko-psychologický den Praha

Blochův test MDZT Belovičová, Mikušková, Sollár, Gawlik (Fakulta sociálných vied UKF Nitra) 

Diagnostika psychosomatických stavů pomocí MDZT, 12. celostátní konference psychosomatické mediciny, Liberec

MDZT, ILF, katedra psychologie Praha Motol

Můj život s MDZT, 177. klinicko-psychologický den Praha

Historie kurzů MDZT pod vedením PhDr. Karla Gawlika

14.-18.3.1988
1.-3.12.1988
4.-6.4.1989

2.-4.2.1992 1992            1998 8.-10.12.1999 1.-3.9.2000 14.-16.9.2001 9.-11.12.2002 20.-22.3.2003 10.-12.5.2004 31.1.-2.2.2005 26.-28.5.2005 28.-30.3.2007 1.-3.4.2009 5.-6.10.2009 14.-16.10.2011 8.-10.11.2013 13.-14.6.2014 20.10.2014 5.-6.8.2014 15.-16.9.2014 10.4.2015 6.11.2015 12.-13.2.2016 15.10.2016 4.-5.11.2016 3.3.2017

Kurz MDZT ILF Praha
Kurz MDZT KÚNZ Banská Bystrica
Kurz MDZT Bezirkkrankenhausfür. Neurolog. und Psychiatrie Ueckermünde (s J. Gerzovou)
Kurz MDZT ZentralKrankenhausBremen – Ost
Kurz MDZT pro psychology v PPP NVP Praha
Kurz MDZT Bratislava
Kurz MDZT Bratislava
Kurz MDZT Bratislava
Kurz MDZT Psychiatrická nemocnica Velké Zálužie
Kurz MDZT Psychiatrické odd. Nemocnice OÚNZ Most
Kurz MDZT Testcentrum Praha
Kurz MDZT Fakulta sociálných vied UKF + FNsP Nitra
Kurz MDZT Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
Kurz MDZT FNsP Nitra
Kurz MDZT Nitra
Kurz MDZT Nitra
Kurz MDZT Psych. Odd. FNsP Plzeň
Kurz MDZT Nitra (org. PsycheEduca Bratislava)
Kurz MDZT PN Šternberk
Kurz MDZT PN Kroměříž
Kurz MDZT pokrač. PN Kroměříž
Kurz MDZT Praha Apolinář (i pro PN Dobřany)
Kurz MDZT PN Havlíčkův Brod
Kurz MDZT pokrač. PN Kroměříž
Kurz MDZT pokrač. PN Kroměříž
Kurz MDZT PN Šternberk
Kurz MDZT pokrač. PN Šternberk
Kurz MDZT PK FN Brno
Kurz MDZT pokrač. PN Kroměříž

Historie kurzů MDZT pod vedením PhDr. Davida Ungera

8.-9.6.2018  28.11.2018    15.-16.2.2019 7.6.2019 28.2.2019 12.-13.6.2020 11.-12.6.2021 30.-31.8.2021 17.-18.3.2022

Kurz MDZT PN Kroměříž (společně s dr. Gawlikem)                        Kurz MDZT KN Pardubice                                                              Kurz MDZT PN Kroměříž                                                                  Kurz MDZT pokrač. PN Kroměříž                                                  Kurz MDZT pokrač. PN Kroměříž                                                  Kurz MDZT PN Kroměříž                                                                Kurz MDZT PN Kroměříž                                                                Kurz MDZT PN Brno-Černovice                                                      Kurz MDZT VN Brno