O mně

O mně

Působím v oblasti klinické psychologie, psychologické diagnostiky a psychoterapie téměř 15 let. 

Praxe

 • klinický psycholog, Psychiatrická nemocnice v Kroměříži (2014 – 2021)
 • psycholog ve zdravotnictví, Psychiatrická nemocnice Havl. Brod (2007 – 2013)
 • soukromá poradensko-psychologická praxe Jihlava (2009 – 2012)
 • akademický pracovník z oboru psychologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2013 – 2015)
 • lektor akreditovaných vzdělávacích programů z oblasti psychologie a psychiatrie pro pracovníky v sociálních službách (2013 – 2021)
 • školitel předatestačního vzdělávání v oboru klinická psychologie (od r. 2014)

Vzdělání

 • magisterské studium jednooborové psychologie FSS Masarykovy univerzity v Brně (2007)
 • bakalářské studium filozofie FF MU v Brně (2004)
 • PhDr. v oboru klinická psychologie, FSS MU v Brně (2009)
 • atestační zkouška z klinické psychologie, IPVZ Praha (2013)
 • komplexní psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii IVGT Praha (2005 – 2010, zkouška 2013)
 • certifikovaný kurz Systematická psychoterapie IPVZ Praha (2014)

Další kvalifikace

 • základní Kurz hypnózy I. v Psychiatrické léčebně v Kroměříži pod vedením prof. Kratochvíla (2007)
 • základní certifikovaný kurz v Rorschachově metodě v Brně pod vedením dr. Poláka (2007 – 2009)
 • kurz Psycholog ve zdravotnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci (2009 – 2010)
 • certifikovaný kurz Wechslerovy inteligenční škály pod vedením dr. Lacigy
 • navazující Kurz hypnózy II. v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži (2015)
 • Své vzdělání stále prohlubuji účastí na různých odborných kurzech a konferencích
 • O odborných tématech z oblasti psychologie a psychoterapie přednáším na různých odborných seminářích a konferencích

Jsem členem těchto profesních organizací:

 • Asociace klinických psychologů ČR (AKP ČR), pobočka Zlín
 • Psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP), Sekce pro hypnózu (člen výboru) a člen Psychoterapeutické sekce

Mně blízké psychoterapeutické směry a osobnosti

 • gestalt terapie
 • hypnoterapie, tradiční přístup
 • daseinsanalýza
 • psychoanalytické směry
 • kognitivní terapie
 • Stanislav Kratochvíl
 • Jan Roubal