O mně

O mně

Jsem ženatý, mám 2 děti a k mým zálibám patří rodina, četba, cykloturistika a hra na akordeon.

Vzdělání, praxe a specializace

 • V současnosti pracuji v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži
 • Magisterské studium psychologie jsem absolvoval na Masarykově univerzitě v Brně v r. 2007
 • Na stejné škole jsem absolvoval rovněž tříletý bakalářský program v oboru filozofie
 • Na stejné škole jsem v r. 2009 úspěšně složil státní rigorozní zkoušku z psychologie a získal titul PhDr.
 • V letech 2007-2013 jsem absolvoval specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie, které jsem zakončil atestační zkouškou (2013)
 • V letech 2005-2010 jsem absolvoval komplexní psychoterapeutický výcvik v gestalt-terapii (IVGT Praha), který jsem zakončil zkouškou
 • Během studia jsem pracoval jako odborný sociální asistent v Poradenském centru Triáda Brno
 • V letech 2007-2013 jsem pracoval v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod jako psycholog ve zdravotnictví
 • V letech 2009-2012 jsem provozoval soukromou psychologicko-poradenskou praxi v Jihlavě a v Havl. Brodě
 • V letech 2013-2015 jsem pracoval jako akademický pracovník z oboru psychologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Od roku 2013 jsem lektorem akreditovaných vzdělávacích programů z oblasti psychologie a psychiatrie pro pracovníky v sociálních službách
 • Od roku 2014 jsem školitelem předatestačního vzdělávání v oboru klinická psychologie

Další kvalifikace

 • 2007 – základní Kurz hypnózy v Psychiatrické léčebně v Kroměříži
 • 2008-2009 – základní certifikovaný kurz v Rorschachově metodě v Brně
 • 2009-2010 – kurz Psycholog ve zdravotnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • 2011 – certifikovaný kurz Wechslerovy inteligenční škály v Otrokovicích
 • 2015 – navazující Kurz hypnózy v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži
 • Své vzdělání stále prohlubuji účastí na různých odborných kurzech a konferencích
 • O odborných tématech z oblasti psychologie a psychoterapie jsem přednášel na Univerzitě volného času v Havlíčkově Brodě i na jiných odborných seminářích a konferencích

V souvislosti se svou profesí jsem členem těchto organizací:

 • Českomoravské psychologické společnost (ČMPS)
 • Asociace klinických psychologů ČR (AKP ČR)
 • Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR)
 • Společnost pracovníků psychiatrických ústavů (SPPÚ)

Mně blízké psychoterapeutické směry a osobnosti

 • gestalt terapie
 • Aaron Beck
 • Albert Ellis
 • William Glasser
 • Otto Kernberg
 • R. D. Laing
 • Marsha Linehan
 • Anthony Ryle
 • Stanislav Kratochvíl
 • Jan Roubal
 • Vladimír Dvořáček