Elementor #72

Elementor #72

V současnosti pracuji jako:

  • klinický psycholog s hospitalizovanými pacienty psychiatrické nemocnice s duševní nemocí nebo poruchou (v týmu s psychiatry)

  • psychoterapeut a hypnoterapeut omezeně v rámci nemocniční ambulance

  • školitel v oboru klinická psychologie se školenci – psychology z PN v Kroměříži a spádové oblasti

  • lektor odborných přednášek a kurzů pro psychology a sociální pracovníky.

Možnosti objednání

V současné době se plným úvazkem věnuji práci pro lůžkové pacienty psychiatrické nemocnice a příjem ambulantních pacientů je velmi omezen.

Na všechna sezení je nutné se prostřednictvím e-mailu objednat a respektovat objednací dobu, která vyplývá z aktuální omezené kapacity pro ambulantní pacienty a počtu zájemců o psychoterapeutické služby. 

Podmínky

Ambulantní služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. V případě zájmu o klinicko-psychologickou a psychoterapeutickou péči si musí pacient přinést na objednané sezení žádanku od praktického lékaře nebo ambulantního specialisty (zpravidla psychiatra).

Zachování anonymity klienta je samozřejmostí. Výjimkou je pouze tzv. ohlašovací povinnost trestného činu stanovená zákonem. Údaje z dokumentace klienta bez jeho souhlasu se mohou dostat třetím osobám pouze v případě pravomocného rozhodnutí soudu ve věci trestního řízení.