Elementor #72

Elementor #72

V důsledku zcela naplněné kapacity v souvislosti     s vysokou poptávkou po našich službách nemohu, bohužel, až do odvolání přijímat nové klienty do psychoterapie. 

Ze stejného důvodu nemohu přijímat pacienty s bydlištěm mimo okres Zlín, tedy jen s bydlištěm ve správních obvodech Zlín, Otrokovice, Luhačovice, Vizovice a Valašské Klobouky. 

Prosím ostatní pacienty, aby oslovovali klinické psychology dle spádu svého bydliště.  

Děkuji za pochopení.

 

V současnosti pracuji jako:

  • klinický psycholog, psychoterapeut a hypnoterapeut                                    ve Zlíně a v Otrokovicích – Kvítkovicích v klinicko-psychologické ambulanci        (Klinická psychologie – PhDr. Jiří Laciga, s. r. o.) 
  • školitel v oboru klinická psychologie
  • lektor odborných kurzů 


Možnosti objednání

Na všechna sezení je nutné se prostřednictvím e-mailu nebo telefonu objednat a respektovat objednací dobu, která vyplývá z kapacity pro ambulantní pacienty a počtu zájemců o klinicko-psychologické a psychoterapeutické služby. 

Podmínky

Ambulantní služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. V případě zájmu o psychodiagnostiku nebo psychoterapeutickou péči si musí pacient přinést na objednané sezení žádanku od praktického lékaře nebo ambulantního specialisty (zpravidla psychiatra).

Zachování anonymity klienta je samozřejmostí. Výjimkou je pouze tzv. ohlašovací povinnost trestného činu stanovená zákonem. Údaje z dokumentace klienta bez jeho souhlasu se mohou dostat třetím osobám pouze v případě pravomocného rozhodnutí soudu ve věci trestního řízení.