Hlavní stránka

Hlavní stránka

S čím mohu pomoci:

 • Životní krize, trauma

 • Emoční poruchy a potíže

 • Osobnostní a vztahové problémy

 • Zvládání života s duševní nemocí

 • Zvládání života s blízkým člověkem trpícím duševní nemocí či poruchou

 • Filozofické a duchovní otázky

Mezi služby které poskytuji patří:

 • individuální klinicko-psychologické poradenství

 • krizová intervence

 • systematická psychoterapie emočních, osobnostních nebo kognitivních potíží

 • podpůrná psychoterapie při zvládání života s onemocněním nebo s handicapem

 • psychologická diagnostika (vyšetření komplexní, intelektu, osobnosti)

 • poradenství pro příbuzné a blízké pacientů s duševní nemocí nebo poruchou

Možnosti objednání:

V současné době se plným úvazkem věnuji práci pro lůžkové pacienty psychiatrické nemocnice a příjem ambulantních pacientů je velmi omezen.

Na všechna sezení je nutné se prostřednictvím e-mailu objednat a respektovat objednací dobu, která vyplývá z aktuální omezené kapacity pro ambulantní pacienty a počtu zájemců o psychoterapeutické služby.

Ambulantní služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na žádost praktického lékaře nebo ambulantního specialisty, zpravidla psychiatra.

V případě zájmu o klinicko-psychologickou a psychoterapeutickou péči si musí pacient přinést na objednané sezení žádanku od praktického lékaře nebo ambulantního specialisty. Informace o náležitostech žádanky rád poskytnu na mailový dotaz.

Zachování anonymity klienta je samozřejmostí. Vyjímkou je pouze tzv. ohlašovací povinnost trestného činu stanovená zákonem. Údaje z dokumentace klienta se mohou dostat třetím osobám pouze v případě pravomocného rozhodnutí soudu ve věci trestního řízení.